Keelevalik:
­ ­ ­ ­ ­
Tulge partneriks

Dokumentatsioon

CE-märgistus

REHPOL AS-s toodetud puit- ja PVC-akendele ning ustele on omistatud rahvusvaheline CE-märgistus, mis tõestab, et tooteid on kontrollitud ja need vastavad Euroopa Liidu ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ ning harmoniseeritud standardi EVS-EN 14351-1 nõuetele.

Garantiitingimused 

ikoon 5 years warrantyGarantii plastakendele ikoon 2 years warrantyGarantii puitakendele

Paigaldusjuhendid

  ikoon paigaldusPuitakende paigaldusjuhend (EE)

Hooldus- ja kasutusjuhendid

  ikoon hooldusPuitakende hooldus- ja kasutusjuhend (EE)