Välj språk:
­ ­ ­ ­ ­
BLI VAR PARTNER

Dokumentation

CE-märkning

Trä- och PVC-fönster som tillverkas av REHPOL AS är CE-märkta vilket intygar att produkterna är kontrollerade och uppfyller kraven i EU:s byggproduktdirektiv 89/106/EEG samt i den harmoniserade standarden EVS-EN 14351-1.

Garantivillkor

ikoon 5 years warrantyGaranti för plastfönster ikoon 2 years warrantyGaranti för träfönster