Välj språk:
­ ­ ­ ­ ­
BLI VAR PARTNER

Fönsterglasens egenskaper

Fönsterglasens viktigaste roll är att erbjuda god värme- och ljudisolering. En glaskassett består normalt av två eller tre glas som sitter ihop med en mellanprofil i aluminium, rostfritt, plast- eller kompositmaterial. Förutom vanligt glas kan fönster beställas med tonat, härdat eller laminerat glas som även uppfyller de hårdaste kraven.

klaas kirgas 1 Klart glas eller ”floatglas” har fått sitt namn efter tillverkningsprocessen där flytande glasmassa som kommer från smältugnen flyter på en bädd av tenn och flyttas sedan vidare till nedkylning. En sådan teknologi ger perfekt slät glasyta samtidigt som den möjliggör vidarebearbetning.
klaas lowe 1 Selektivt eller ”energiglas” är glas med låg emission vars mycket tunna metallbeläggning släpper igenom de kortare våglängderna av solstrålningen men håller kvar den infraröda strålningen i rummet. Enligt utförda tester minskar beläggningen rummets värmeförluster upp till 70 %.

Solskyddsglas speglar tillbaka en stor del av solens värmestrålning och skyddar rummet från alltför skarpt solljus. Glaset kan även ges egenskaper som energisnålhet, ljuddämpande, självrengörande, säkerhet mm.
klaas karastatud 2 Härdat glas är ca fem gånger mekaniskt starkare än vanligt glas samtidigt som det är värmebeständigare och har hög böjhållfasthet. Om härdat glas ändå krossas, bildar det en mängd småbitar utan vassa kanter, d.v.s. krossas oskadligt för människor.
klaas lamineeritud 3 Laminerat glas består av två eller flera glasskikt som binds ihop av elastisk plastfolie mellan glasskikten. När glaset krossas håller plastfolien ihop skärvorna, vilket gör det extra lämpligt för stora fönsteröppningar som sträcker sig från golv till tak. Eftersom plastfolien håller kvar glaset skyddar det även mot inbrott, rymningsförsök och skott. Laminerat glas kan förbättras ytterligare med funktioner som energisnålhet, solskydd och ljuddämpning.
klaas lamineeritud 4 Säkerhetsglas har som uppgift att skydda människor mot eventuella skador om glaset krossas. Glaset kan även ges ytterligare funktioner såsom energisnålhet, solskydd, ljuddämpning, självrengöring, designelement mm. Glaset som används är laminerat eller härdat.

Egenskaper för ljuddämpande glas beror på användning av glas med olika tjocklek, glasets laminering, antingen med vanlig eller med en särskild ljuddämpande folie, samt på luftspalten mellan glasen. Bästa resultat uppnås onekligen med användning av en särskild ljuddämpande folie på laminerat glas. Glaset kan ges ytterligare funktioner såsom energisnålhet, solskydd, självrengöring, säkerhet mm.

Självrengörande glas är belagt med transparent fotokatalytisk och hydrofil beläggning. Glasets funktion bygger på solens UV-strålning som löser upp smuts vars rester sedan sköljs av med regn. Vattnet bildar ett jämnt skikt på glaset och lämnar inte några stänkspår efter torkning. Glaset kan ges ytterligare funktioner, såsom energisnålhet, solskydd, säkerhet, designelement mm.

Glas med screentryck eller bakgrundsfärg passar utmärkt för användning på fasader eller i offentliga utrymmen.

Glasets specifika vikt är 2,5 x 103kg/m³ d.v.s. 1 m² 1 mm tjockt glas väger 2,5 kg.³
Fyllningar i glaskassetterna: argongas 90 %.

Be om offert »