Välj språk:
­ ­ ­ ­ ­
BLI VAR PARTNER

Vad betyder u-värde som används i fönsterindustrin?

U-value 4

Enklare uttryckt visar U-värdet hur mycket värme fönstret släpper ut från rummet. Vid fönster används tre olika beteckningar för U-värdet.

Dessa är:

1. Uw = U-window. Uttrycker värmegenomgången för hela fönstret. På estniska används även beteckningen Ua.

2. Ug = Uttrycker värmegenomgången för glaskassetten. På estniska används även beteckningen Uk.

3. Uf = U-frame. Uttrycker värmegenomgången för fönsterbågen.

Viktigast därav är hela fönstrets U-värde – Uwsom är det slutgiltiga värdet (räknat av bågens och glasets U-värden). Det kan även uttryckas enbart som U, t.ex. U=1,2 W/m²К.

Ibland kan det hända att det står U=1,2 W/m²К, fast man egentligen menar värdet Ug, inte Uw. Vid sådant fall är fönstrets Uw större än 1,2 och därmed är också priset lägre. Det betyder att erbjudanden som kan verka likvärdiga på pappret inte alltid är det i verkligheten. Därför är det alltid säkrast att be säljaren att förtydliga om U-värdet i erbjudandet avser glasets eller hela fönstrets U-värde.