Välj språk:
­ ­ ­ ­ ­
BLI VAR PARTNER

Vad betyder termerna som används för beskrivning av glaskassetter?

Två- och treglaskassetter:

Glaskassetter är normalt två- eller treglaskassetter. Vad betyder det? Mellan glasen i glaskassetten sitter en eller två distanslister. Om bara en list syns, är det en tvåglaskassett:

double glazing soojevaheliist

 

 

Ett glas utanför och ett glas innanför listen, varför det kallas för en tvåglaskassett.

 

 

 

 

 

 

swissspacer

 

 

Om två lister syns, är det en treglaskassett.

 

 

 

 

 

 

triple-glazing-no-captions

 

 

Då har kassetten ett ytterligare glas i mitten förutom de utan- och innanför.

 

 

 

 

 

 

swisspacer

Distanslister:
Distanslisten används mellan glasen i glaskassetten. Man använder distanslister av både aluminium och kompositmaterial, dvs. plastlegering. Varm kant är en dyrare distanslist, med bättre värmehållning än aluminium, eftersom metaller bildar större köldbryggor som gör glasen som ingår i glaskassetten kallare och därför känns ett sådant fönster kallare när man befinner sig nära det.

 

 

double glazing alumiinium vaheliist

Glas med isolerande beläggning:

Glas med selektiv beläggning – glaset har belagts med ett mjukt selektivmaterial som höjer fönstrets värmeisoleringsförmåga. Glas med selektiv beläggning reflekterar värmen tillbaka in i rummet. Normalt använder vi innerglas med selektiv beläggning som standard. Två glas med selektiv beläggning används på treglasfönster när man vill uppnå ännu bättre värmeisoleringsförmåga. Vid en tvåglaskassett ger inte användningen av två selektivglas lika stora fördelar som vid en treglaskassett.

Glastjocklek:

Glas som används i glaskassetter är oftast 4 mm och 6 mm tjocka. 8 mm och 10 mm glas är ovanligare. 6 mm glas används t.ex. i större fönster för vilka 4 mm glas är för tunt och ger därmed inte tillräcklig stabilitet. Anledningar till att inte använda tjockare glaskassetter: alltför högt pris + alltför stor vikt för både glaset och hela fönstret, vilket gör det svårare att montera och förkortar fönstrets livslängd.