Välj språk:
­ ­ ­ ­ ­
BLI VAR PARTNER

Varför bildas kondensvatten på fönsterytan? Hur kan man undvika det?

kondensaat akendel

Kondensbildning på fönstren går inte att undvika helt, men med hjälp av en glaskassett med bra tekniska egenskaper och några ytterligare hjälpmedel kan vi minska kondensbildningen och därav orsakade skador på fönstrets konstruktion.

 

För att undvika kondensbildning måste man se till att glaset inte når daggpunkten. Varm och torr luft måste få cirkulera vid fönstret. Oftast förhindras det av några mycket enkla saker såsom blomkrukor på fönsterbänken, gardiner, rullgardiner mm. När glasets uppvärmning med varm luft förhindras, svalnar glaset på grund av utetemperaturen och glaset börjar s.a.s. svettas. Mest kondensvatten bildas på de kallaste och slätaste ytorna. Temperaturen för glas med ett större U-värde är lägre och därför bildas små vattendroppar på innerglaset. Orsakerna till kondensbildning är många: inomhusluftens temperatur och fukthalt, ytornas temperatur och utetemperatur.